Göteborgs Stadsmuseums bibliotekskatalog Webbsök

   
Sök i boksamlingen
Komihåglistan är tom
Sök i boksamlingen

Välkommen att söka i
Göteborgs stadsmuseums biblioteks-katalog!

Göteborgs Stadsmuseum är ett av Sveriges största kulturhistoriska
museer, beläget i Ostindiska kompaniets hus på Norra Hamngatan i
centrala Göteborg. Museets samlingar innehåller ca 100 000 böcker
 i biblioteket, liksom 1 miljon föremål och 2 miljoner bilder.
Mer information arkiv och föremål finns i databasen Carlotta, som du hittar här.


Stadsmuseet har en stor samling litteratur om allt möjligt som rör
vår stad och våra samlingar. I WebbSök går att söka på såväl böcker
och tidskrifter som artiklar. Hittar du något intressant, gör du ett besök
Faktarummet där vi tar fram det du söker. Eftersom vi är ett referens-
bibliotek, kan du läsa böckerna på plats men inte låna hem dem.

Hela boksamlingen finns än så länge inte i WebbSök, men nya titlar
tillkommer hela tiden. Hör gärna av dig till Faktarummet om det du
söker efter saknas i katalogen, så kan du få hjälp att söka i manuella kortkataloger.

select